BORVERK İŞLEMİ

BORVERK İŞLEMİ;
Sanayide kullanılan pek çok malzeme, bazen farklı şekil ve boyutlarda işlenmeye ihtiyaç duyar. Bu işlemler arasında borverk işlemi de önemli bir yer tutar. Borverk işlemi, metal ve diğer sert malzemelerin şekil verilmesi, delik açılması, yüzey düzleştirilmesi gibi bir dizi işlemi kapsayan bir tür talaşlı imalat yöntemidir.
Borverk işlemi, bir kesici takımın döndürülerek, metal veya sert malzemelerin üzerinde belirli bir kesme hızında ilerletilmesiyle gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlemde, kesici takımın uç kısmında yer alan çok sayıda kesici diş, malzemeye temas ederek kesme işlemini gerçekleştirir. Borverk işleminde genellikle delik açma, yüzey düzleştirme, iç ve dış profil oluşturma gibi işlemler yapılır. Bu işlem, genellikle CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) tezgahlarında otomatik olarak gerçekleştirilir.